Penta 8 Inch Quad Core HD Calling Tablet

3.700,00 3.400,00

Nhân viên tư vấn: 0868007658
Hướng dẩn mua hàng
Danh mục: , Tag: